VIETTEL


V120

120,000đ / 30 ngày
60 GB DATA 4G/5G
MIỄN PHÍ GỌI NỘI MẠNG
50 PHÚT NGOẠI MẠNG

(*) Áp dụng cho sim nghe gọi trả trước kích hoạt mới từ ngày 25/02/2020


ST90

90,000đ / 30 ngày
30 GB DATA 4G/5G

(*) Áp dụng cho sim nghe gọi trả trước kích hoạt mới từ ngày 25/02/2020


EST120

120,000đ / 28 ngày
28 GB DATA 4G/5G
MIỄN PHÍ GAME LIÊN QUÂN MOBILE

(*) Áp dụng cho tất cả sim nghe gọi trả trước và trả sau


ST120

120,000đ / 28 ngày
28 GB DATA 4G/5G

(*) Áp dụng cho tất cả sim nghe gọi trả trước và trả sau


F90

90,000đ / 30 ngày
5 GB DATA 4G/5G
MIỄN PHÍ GỌI NỘI MẠNG
15 PHÚT NGOẠI MẠNG

(*) Áp dụng cho sim nghe gọi trả trước kích hoạt từ sau ngày 15/11/2018


MIMAX90

90,000đ / 30 ngày
5 GB DATA 4G/5G

(*) Áp dụng cho tất cả sim nghe gọi trả trước và trả sau


XL90U

90,000đ / 30 ngày
9 GB DATA 4G/5G

(*) Áp dụng cho sim nghe gọi trả trước kích hoạt từ sau ngày 15/11/2018


F120U

120,000đ / 30 ngày
7 GB DATA 4G/5G
MIỄN PHÍ GỌI NỘI MẠNG
40 PHÚT NGOẠI MẠNG

(*) Áp dụng cho sim nghe gọi trả trước kích hoạt từ sau ngày 15/11/2018


MIMAX70

70,000đ / 30 ngày
3 GB DATA 4G/5G

(*) Áp dụng cho tất cả sim nghe gọi trả trước và trả sau


MIMAX125

125,000đ / 30 ngày
8 GB DATA 4G/5G

(*) Áp dụng cho tất cả sim nghe gọi trả trước và trả sau


MIMAX200

200,000đ / 30 ngày
15 GB DATA 4G/5G

(*) Áp dụng cho tất cả sim nghe gọi trả trước và trả sau


UMAX300

300,000đ / 30 ngày
30 GB DATA 4G/5G
(*) Áp dụng cho tất cả sim nghe gọi trả trước và trả sau


XL50U

90,000đ / 30 ngày
5 GB DATA 4G/5G

(*) Áp dụng cho sim nghe gọi trả trước kích hoạt từ sau ngày 15/11/2018


F140

140,000đ / 30 ngày
8 GB DATA 4G
MIỄN PHÍ GỌI NỘI MẠNG
60 PHÚT NGOẠI MẠNG

(*) Áp dụng cho sim nghe gọi trả trước kích hoạt từ sau ngày 15/11/2018


Hi90

90,000đ / 30 ngày
3 GB DATA 4G/5G
100 PHÚT NGOẠI MẠNG
100 PHÚT NGOẠI MẠNG

(*) Áp dụng cho sim nghe gọi trả trước kích hoạt từ sau ngày 15/11/2018


3F90

270,000đ / 90 ngày
5 GB DATA 4G/5G
MIỄN PHÍ GỌI NỘI MẠNG
15 PHÚT NGOẠI MẠNG
x 3 THÁNG

(*) Áp dụng cho sim nghe gọi trả trước kích hoạt từ sau ngày 15/11/2018


6F90

540,000đ / 180 ngày
5 GB DATA 4G/5G
MIỄN PHÍ GỌI NỘI MẠNG
15 PHÚT NGOẠI MẠNG
x 6 THÁNG

(*) Áp dụng cho sim nghe gọi trả trước kích hoạt từ sau ngày 15/11/2018


12F90

1,080,000đ / 360 ngày
5 GB DATA 4G/5G
MIỄN PHÍ GỌI NỘI MẠNG
15 PHÚT NGOẠI MẠNG
x 12 THÁNG

(*) Áp dụng cho sim nghe gọi trả trước kích hoạt từ sau ngày 15/11/2018


MIMAX450

450,000đ / 180 ngày
5 GB DATA 4G/5G
x 6 THÁNG

(*) Áp dụng cho tất cả sim nghe gọi trả trước và trả sau


D70

70,000đ / 30 ngày
7 GB DATA
4G/5G

(*) Áp dụng cho tất cả sim 4G Dcom (only)

«12»