Internet


NET2PLUS

220,000đ / tháng 300,000 đ
Tốc độ 40 Mbps
Xem chi tiết
* Trang bị miễn phí Modem WIFI trong suốt thời gian sử dụng
Tặng thêm đến 3 tháng cước.
* Khách hàng đăng ký ngay tại website: Miễn phí dịch vụ truy cập Internet an toàn (Safenet) trong suốt thời gian sử dụng (Vui lòng liên hệ Nhân viên ký hợp đồng sau khi nghiệm thu thuê bao thành công)
* Phạm vi áp dụng:
   + Tại các huyện Nội thành Hà Nội và TP Hồ Chí Minh
   +  Tại các huyện Ngoại thành Hà Nội và TP Hồ Chí Minh giảm thêm 7% ~ tương ứng giảm 34% (chỉ còn 200.000đ/tháng)
   +  61 tỉnh thành còn lại được giảm thêm 13% ~ tương ứng giảm 40% (chỉ còn 180.000đ/tháng)


NET3PLUS

250,000đ / tháng 350,000 đ
Tốc độ 55 Mbps
Xem chi tiết
* Trang bị miễn phí Modem WIFI trong suốt thời gian sử dụng
Tặng thêm đến 3 tháng cước.
* Khách hàng đăng ký ngay tại website: Miễn phí dịch vụ truy cập Internet an toàn (Safenet) trong suốt thời gian sử dụng (Vui lòng liên hệ Nhân viên ký hợp đồng sau khi nghiệm thu thuê bao thành công)
* Phạm vi áp dụng:
   + Tại các huyện Nội thành Hà Nội và TP Hồ Chí Minh
   +  Tại các huyện Ngoại thành Hà Nội và TP Hồ Chí Minh giảm thêm 7% ~ tương ứng giảm 35% (chỉ còn 230.000đ/tháng)
   +  61 tỉnh thành còn lại được giảm thêm 13% ~ tương ứng giảm 40% (chỉ còn 210.000đ/tháng)


NET4PLUS

300,000đ / tháng 400,000 đ
Tốc độ 70 Mbps
Xem chi tiết
* Trang bị miễn phí Modem WIFI trong suốt thời gian sử dụng
Tặng thêm đến 3 tháng cước.
* Khách hàng đăng ký ngay tại website: Miễn phí dịch vụ truy cập Internet an toàn (Safenet) trong suốt thời gian sử dụng (Vui lòng liên hệ Nhân viên ký hợp đồng sau khi nghiệm thu thuê bao thành công)
* Phạm vi áp dụng:
   + Tại các huyện Nội thành Hà Nội và TP Hồ Chí Minh
   +  Tại các huyện Ngoại thành Hà Nội và TP Hồ Chí Minh giảm thêm 5% ~ tương ứng giảm 30% (chỉ còn 280.000đ/tháng)
   +  61 tỉnh thành còn lại được giảm thêm 10% ~ tương ứng giảm 35% (chỉ còn 260.000đ/tháng)


NET5PLUS

495,000đ / tháng 600,000 đ
Tốc độ 150 Mbps
Xem chi tiết
* Trang bị miễn phí Modem WIFI trong suốt thời gian sử dụng
Tặng thêm đến 3 tháng cước.
* Khách hàng đăng ký ngay tại website: Miễn phí dịch vụ truy cập Internet an toàn (Safenet) trong suốt thời gian sử dụng (Vui lòng liên hệ Nhân viên ký hợp đồng sau khi nghiệm thu thuê bao thành công)
* Phạm vi áp dụng:
   + Tại các huyện Nội thành Hà Nội và TP Hồ Chí Minh
   +  Tại các huyện Ngoại thành Hà Nội và TP Hồ Chí Minh giảm thêm 7% ~ tương ứng giảm 25% (chỉ còn 450.000đ/tháng)
   +  61 tỉnh thành còn lại được giảm thêm 16% ~ tương ứng giảm 34% (chỉ còn 400.000đ/tháng)
«1»