Gói 4G DCOM (ONLY)


D70

70,000đ / 30 ngày
7 GB DATA
4G/5G

(*) Áp dụng cho tất cả sim 4G Dcom (only)


D120

120,000đ / 30 ngày
12 GB DATA
4G/5G

(*) Áp dụng cho tất cả sim 4G Dcom (only)


D200

200,000đ / 30 ngày
20 GB DATA
4G/5G

(*) Áp dụng cho tất cả sim 4G Dcom (only)


D900

Liên hệ
7 GB DATA 4G/5G
x 12 THÁNG

(*) Áp dụng cho tất cả sim 4G Dcom (only)


D500

500,000đ / 360 ngày
4 GB DATA 4G/5G
x 12 THÁNG
(*) Áp dụng cho tất cả sim 4G Dcom (only)
«1»